Søren Andersen, dyrlæge

Siden 7 årsalderen var mit største ønske at blive dyrlæge. Kandidat i Veterinærmedicin fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg. Autoriseret dyrlæge af Veterinærdirektoratet efter aflæggelse af dyrlægeløftet.

Jeg blev dyrlæge, dengang arbejdet med syge og nødlidende dyr var et kald. Dyrlægearbejdet er en livsform og et fantastisk udgangspunkt for en indholdsrig og meningsfyldt dagligdag.

Almen landpraksis med daglige sygebesøg hos landmændene, arbejde på dyrehospitaler og klinikker giver fundamentet i den kliniske erfaring og kirurgiske kunnen.Tidligt i mit studieforløb fik jeg mulighed for at dyrke interessen for heste, hunde og katte.

Det er gennem årene blevet til mange spændende oplevelser såvel fagligt som menneskeligt. Min gode ven, kollega og mentor dyrlæge Søren Nielsen, Landet på Tåsinge har i mange discipliner indenfor veterinærmedicin været en pionér og foregangsmand. Siden mit ophold i 8. klasse som erhvervspraktikant i dyrlægepraksis hos Søren Nielsen har han som ”kaldsfælle” og ven, været inspirator, sparringspartner og arbejdskollega.

Uddannelsessteder:

 • University of Pennsylvania, New Bolten Center, USA
 • University of Ohio, USA
 • Fort Collins, University of Colorado, USA
 • Landpraksis i Østjylland, DK
 • New Market, Crowhurst and Day praksis, England
 • Tierarzliche Hochshule Hannover, Tyskland
 • Landgestut Celle, Tyskland
 • Akademia Rolnitcia Krakow, Polen
 • Helsingborg Djursjukhus, Sverige
 • Malmø Djursjukhus, Sverige
 • Svendborg dyrehospital, DK
 • Cornell University, Veterinary Clinic, USASamt mange kurser, seminarer og kongresser i ind og udland.

PS!  I al beskedenhed: Uden engagement, flid, holdning og nærvær nytter det alt sammen ingen ting, og man finder aldrig glæden og tilfredsheden i arbejdet.